Tháng 12/2016

Tuyển chọn những bức ảnh nổi bật trong ngày của Nhóm Vietnam Street Photography, tháng 12/2016.

Xem chi tiết