Tháng 07/2017

Tuyển chọn những bức ảnh nổi bật trong ngày của Nhóm Vietnam Street Photography, tháng 7/2017.

Xem chi tiết