Tháng 11/2017

Tuyển chọn những bức ảnh nổi bật trong ngày của Nhóm Vietnam Street Photography, tháng 11/2017.

Xem chi tiết