Ảnh bìa năm 2014 (phần 1)

Ảnh bìa (cover) có lẽ là một mục tiêu hấp dẫn của nhiều thành viên nhóm Vietnam Street Photography. Có nhiều thành viên lâu năm chăm chỉ đăng ảnh nhưng chưa một lần được chọn nhưng cũng không có ít trường hợp “lên đỉnh” ngay trong lần đầu tiên.

Trong bài viết gồm 2 phần này, VSP sẽ giới thiệu lại những bức ảnh đã được chọn làm ảnh bìa trong năm 2014.