Ảnh bìa năm 2014 (phần 2)

Theo một thống kê không đầy đủ thì trong năm 2014 đã có hơn 70 ảnh được chọn làm cover. Trong số này, có ảnh nhận được gần 3000 like, có nhiều ảnh trên dưới 1000 like, nhưng cũng không ít ảnh chưa được 100 like. Vậy ảnh như thế nào mới được chọn làm cover?