Ảnh bìa, quý 2 năm 2015

Chào các bạn, đã lâu website không cập nhật, không phải vì các admin đều bận đi xoá spam (dù thực tế là vậy) mà đến thời gian để chụp ảnh cũng rất hiếm. Nhân dịp một ngày bình thường như mọi ngày, mời các bạn xem lại những bức ảnh đã được chọn làm ảnh bìa (cover) của nhóm Vietnam Street Photography.