Ảnh trong tuần, từ 18 đến 24/7/2016

Trái với kì vọng thì tuần vừa qua thành viên thứ 40.000 vẫn chưa xuất hiện. Thực ra, nếu tính hơn 2.000 người đã bị “trục xuất” khỏi nhóm thì hẳn là sự kiện này đã diễn ra từ lâu.

Mời các bạn cùng xem lại những hình ảnh đáng nhớ của gần 40.000 người trong tuần vừa qua.