Ảnh trong tuần, từ 20 đến 26/6/2016

Tuần qua là một tuần buồn khi nhiếp ảnh đường phố thế giới phải tiễn đưa hai huyền thoại Fan Ho (Hà Phan 何藩, 08/10/1937 – 19/6/2016) và Bill Cunningham (13/3/1929 – 25/6/2016). Hai người, hai phong cách khác biệt nhưng đều giữ lại được nhiều điều bất ngờ về cuộc sống mà chúng ta đã không nhận ra.

Còn dưới đây là những hình ảnh đáng nhớ trong tuần từ 20 đến 26/6/2016.