Ảnh trong tuần, từ 22 đến 28/6/2015

Những hình ảnh ý nghĩa về tình cảm cha con, tình cảm gia đình cũng như cuộc sống trên khắp mọi miền đất nước, tuần từ ngày 22 đến 28/6/2015.