Nguyễn Thanh Dương

Anh Cốt là một cử nhân kinh tế, hành nghề Hướng dẫn viên, chơi nhạc, và kiếm tiền từ chụp ảnh dạo.