Thắng Sói

Thắng Sói (Lê Thế Thắng) nổi tiếng là một trong những người tiên phong và thành công với những hình ảnh thực hiện bằng drone ở Việt Nam. Các sản phẩm của anh, đặc biệt là loạt video "Vietnam view from sky", đã gây ấn tượng mạnh mẽ và được đánh giá là những hình ảnh độc đáo về đất nước nhìn từ bầu trời.