VSP

Vietnam Street Photography (VSP) là một sân chơi tự do cho những người quan tâm, yêu thích ảnh đường phố, ảnh đời thường ở Việt Nam.