Bình chọn ảnh cuộc thi Lễ hội truyền thống Việt Nam

Từ ngày 23/01 đến 14/02/2017, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Lễ hội truyền thống Việt Nam” đã nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi. Theo cơ cấu giải thưởng, ngoài các giải nhất – nhì – ba do ban giám khảo chấm sẽ có một giải do thành viên Nhóm Vietnam Street Photography bình chọn.

Mời toàn thể các bạn truy cập Nhóm Vietnam Street Photography để bình chọn cho một trong số 10 bức ảnh thuộc danh sách dưới đây. Thời gian bình chọn sẽ từ 14h30 ngày 19/02 đến 12h00 ngày 20/02/2017.

Mã số 19 © Nguyễn Tiến Anh Tuấn

Mã số 21 © Vinh Dav

Mã số 38 © Duong Thai Tan

Mã số 40 © Trung Dũng Đặng

Mã số 64 © Lii Nguyen

Mã số 76 © Nguyễn Nam Long

Mã số 110 © Thắng Chu

Mã số 142 © Diệp Bảo Tân

Mã số 145 © Võ Thái Nguyên

Mã số 158 © Andy Ip