Bức ảnh của ngày, tháng 01/2018

Tuyển chọn những bức ảnh nổi bật trong ngày của Nhóm Vietnam Street Photography, tháng đầu tiên của năm 2018.

Mời các bạn tham gia Nhóm Vietnam Street Photography để những bức ảnh của mình có cơ hội trở thành Bức ảnh của ngày!