Bức ảnh của ngày, tháng 11/2016

Tuyển chọn những bức ảnh nổi bật trong ngày của Nhóm Vietnam Street Photography, tháng 11/2016.

Mời các bạn tham gia Nhóm Vietnam Street Photography để những bức ảnh của mình có cơ hội trở thành Bức ảnh của ngày!