Bức ảnh của ngày, tháng 12/2017

Tuyển chọn những bức ảnh nổi bật trong ngày của Nhóm Vietnam Street Photography, tháng cuối cùng của năm 2017.

Mời các bạn tham gia Nhóm Vietnam Street Photography để những bức ảnh của mình có cơ hội trở thành Bức ảnh của ngày!