Lí thuyết

Điều quan trọng nhất khi chụp ảnh đường phố là phải đối xử với họ như cách mà chính bản thân bạn muốn người khác đối xử với mình – bằng sự chân thành và tôn trọng.

Xem chi tiết

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Bạn có thể tham khảo cho vui, không nhất thiết phải làm theo, thậm chí có thể làm khác đi nếu thấy hợp lí.

Xem chi tiết