Đường vành đai 3

Năm 2009 tôi chuyển nhà đến gần đoạn đường này. Đây cũng là khoảng thời gian tôi loay hoay với thể loại ảnh báo chí nên đây có thể là một cơ hội để trải nghiệm.

Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm và nguồn tin nên tôi đã bỏ lỡ nhiều sự kiện quan trọng. Sau này, tuy không còn theo ảnh báo chí nhưng tôi vẫn thường xuyên đi qua con đường này.

Sáu năm không phải là thời gian dài nhưng khi nhìn lại những bức ảnh đã chụp qua từng năm thì mới thấy mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng như thế nào.