Những vụn vỡ còn sót lại ở quận 2

Quận 2 được thành lập cách đây gần 20 năm – ngày 06/01/1997. Cho đến nay vùng đất 5.020ha vẫn đang là buổi bình minh của một quá trình đô thị hoá. Nhiều chung cư đã mọc lên. Đường hầm và cầu đấu nối từ phía quận 1 đã hình thành. Con phà ngày cũ đã được kéo đi bến khác.

Nhưng trong lòng khu đô thị này vẫn còn lại những nét đẹp của một sự đổ vỡ, của những cái cũ chưa mất đi.