Phố xá mình yêu: kết quả vòng sơ loại

Sau một tuần kể từ khi kết thúc giai đoạn nhận ảnh dự thi với hơn 1400 ảnh, Ban tổ chức cuộc thi “Phố xá mình yêu” đã chọn ra được 132 ảnh cho vòng tiếp theo.

Do số lượng ảnh nhiều nên bài này sẽ được chia thành 4 trang.

1282181981795022
© Minh Pham
10201932277546272
© Tran Viet Phuong
647266422104172
© Nguyễn Anh Mai
1089698281066781
© Nguyen Hoai Bao
10209112287757292
© Hiếu Trương Minh
582085978629538
© Lê Khánh Hiệp
933574170121553
© Nguyễn Thành Nam
677015609112913
© Nguyễn Thanh Huế
1255825204458123
© Bảo Nguyễn
1276894595683968
© Phung Tuan
1173201582752523
© Minh Quang Dương
10209256613066570
© Giang Trịnh
852333508232974
© Ta Hai Anh
1315613888456559
© Nguyễn Hank
10205732355463163
© Trần Quốc Khôi
1299432563430881
© Cường Tit
1088021564621465
© Tung Lam Ng
1360975350583444
© Quach Tuan Anh
10209260030031992
© Giang Trịnh
10154314767490256
© Dzung Viet Le
1253620921317037
© Khoa Tran
1133245086736051
© Dang Giang
10153789546090108
© Nguyen Danhkhoa
10154316035290256
© Dzung Viet Le
10157153530565198
© Vũ Khánh Trường
1190385651011739
© Triệu Bình
1158541180875399
© Damquang Tien
1047276468719242
© Phạm Hoàng Cương
10154392972499675
© Phan Hữu Lập
10154392983584675
© Phan Hữu Lập
996056863844758
© Le Duy Anh
10153794106370108
© Nguyen Danhkhoa
1680393322284464
© Drak Fushi