Phố xá mình yêu, ngày 13/8/2016

307 là số ảnh dự thi “Phố xá mình yêu” tính đến hết ngày thứ 7, 13/8/2016. Có lẽ do hôm nay là cuối tuần nên số lượng ảnh dự thi chỉ bằng khoảng 60% so với những ngày trước.

Đối với những ảnh không đúng chủ đề, thậm chí không đúng thể loại, chúng tôi đã nhắc nhở và sẽ loại bỏ.

Sơn Xí Xớn
<
Minh Anh Thái
<
Lâm Phan Quốc
<
Thanh Tuấn
<

262 – Ảnh không đúng thể loại – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1269529993099648&set=g.417087584969076&type=1&theater

Đinh Công Tâm
<
Damquang Tien
<
Ngo Trung Kien
<
Hoàng Tú
<
Hùng Trần
<
Dat Vu Nguyen
<
Dương Phú Hải
<
Khoa Tran
<
Nguyễn Việt An
<
Nguyen Thanh Tung
<
Hào Duy Phan
<
Damquang Tien
<
Umar Raza
<
Trần Thi
<
Trần Quốc Khôi
<
Dzung Viet Le
<
Phạm Hoàng Cương
<
Khổng Hoàng Giang
<
Nguyễn Trung Hiếu
<
Tun Nguyen
<
Hùng Trần
<
Joseph Tuan Pham
<
Phước Nguyễn
<
Phước Nguyễn
<
Duc Anh Pham
<
Phan Hữu Lập
<
Phan Hữu Lập
<
Chang Chang
<
Khang Phạm
<
Lê Nam
<
Bùi Quang Minh
<

294 – Ảnh không đúng thể loại – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1719855108263805&set=g.417087584969076&type=1&theater

Triệu Bình
<
Bùi Quang Minh
<
Nguyễn Trung Hiếu
<
Le Duy Anh
<
Le Duy Anh
<
Đinh Minh Hoàng
<
Quandui Mayso
<
Đinh Minh Hoàng
<
Thạch Thảo
<
Võ Kiều Tuấn
<

305 – Ảnh không đúng thể loại – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=174338069644555&set=g.417087584969076&type=1&theater

Văn Tuấn
<
Minh Pham
<