Phố xá mình yêu, ngày 13/8/2016

307 là số ảnh dự thi “Phố xá mình yêu” tính đến hết ngày thứ 7, 13/8/2016. Có lẽ do hôm nay là cuối tuần nên số lượng ảnh dự thi chỉ bằng khoảng 60% so với những ngày trước.

Đối với những ảnh không đúng chủ đề, thậm chí không đúng thể loại, chúng tôi đã nhắc nhở và sẽ loại bỏ.

Sơn Xí Xớn
258 – Sơn Xí Xớn
Minh Anh Thái
259 – Minh Anh Thái
Lâm Phan Quốc
260 – Lâm Phan Quốc
Thanh Tuấn
261 – Thanh Tuấn

262 – Ảnh không đúng thể loại – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1269529993099648&set=g.417087584969076&type=1&theater

Đinh Công Tâm
263 – Đinh Công Tâm
Damquang Tien
264 – Damquang Tien
Ngo Trung Kien
265 – Ngo Trung Kien
Hoàng Tú
266 – Hoàng Tú
Hùng Trần
267 – Hùng Trần
Dat Vu Nguyen
268 – Dat Vu Nguyen
Dương Phú Hải
269 – Dương Phú Hải
Khoa Tran
270 – Khoa Tran
Nguyễn Việt An
271 – Nguyễn Việt An
Nguyen Thanh Tung
272 – Nguyen Thanh Tung
Hào Duy Phan
273 – Hào Duy Phan
Damquang Tien
274 – Damquang Tien
Umar Raza
275 – Umar Raza
Trần Thi
276 – Trần Thi
Trần Quốc Khôi
277 – Trần Quốc Khôi
Dzung Viet Le
278 – Dzung Viet Le
Phạm Hoàng Cương
279 – Phạm Hoàng Cương
Khổng Hoàng Giang
280 – Khổng Hoàng Giang
Nguyễn Trung Hiếu
281 – Nguyễn Trung Hiếu
Tun Nguyen
282 – Tun Nguyen
Hùng Trần
283 – Hùng Trần
Joseph Tuan Pham
284 – Joseph Tuan Pham
Phước Nguyễn
285 – Phước Nguyễn
Phước Nguyễn
286 – Phước Nguyễn
Duc Anh Pham
287 – Duc Anh Pham
Phan Hữu Lập
288 – Phan Hữu Lập
Phan Hữu Lập
289 – Phan Hữu Lập
Chang Chang
290 – Chang Chang
Khang Phạm
291 – Khang Phạm
Lê Nam
292 – Lê Nam
Bùi Quang Minh
293 – Bùi Quang Minh

294 – Ảnh không đúng thể loại – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1719855108263805&set=g.417087584969076&type=1&theater

Triệu Bình
295 – Triệu Bình
Bùi Quang Minh
296 – Bùi Quang Minh
Nguyễn Trung Hiếu
297 – Nguyễn Trung Hiếu
Le Duy Anh
298 – Le Duy Anh
Le Duy Anh
299 – Le Duy Anh
Đinh Minh Hoàng
300 – Đinh Minh Hoàng
Quandui Mayso
301 – Quandui Mayso
Đinh Minh Hoàng
302 – Đinh Minh Hoàng
Thạch Thảo
303 – Thạch Thảo
Võ Kiều Tuấn
304 – Võ Kiều Tuấn

305 – Ảnh không đúng thể loại – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=174338069644555&set=g.417087584969076&type=1&theater

Văn Tuấn
306 – Văn Tuấn
Minh Pham
307 – Minh Pham