Phố xá mình yêu, ngày 14/8/2016

Ngày chủ nhật đầu tiên của cuộc thi ảnh “Phố xá mình yêu” đã trôi qua nhanh chóng nhưng đã để lại 80 ảnh mới với chất lượng được đánh giá là hơn hẳn ngày hôm trước.

Các bạn lưu ý đọc kĩ thể lệ tham dự để tránh mất cơ hội giành được giải thưởng. Chúng tôi sẽ dùng công cụ để tổng hợp ảnh thông qua các hashtag ‪#‎vietnamstreetlifephoto‬ ‪#‎thianhVSP‬ ‪#‎phoxaminhyeu‬. Vì vậy, nếu không ghi chính xác thì ảnh dự thi của bạn sẽ bị phần mềm bỏ qua!

Ngoài ra, kể từ hôm nay người xem có thể bấm vào ảnh để xem ở cỡ lớn và trình chiếu toàn màn hình “cho đã mắt” (như yêu cầu của một số bạn).

Đàm Khánh
307 – Đàm Khánh
Đàm Khánh
308 – Đàm Khánh
Thắng Chu
309 – Thắng Chu

310 – Ảnh phong cảnh – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=885999104837855&set=g.417087584969076&type=1&theater

Vu Bui
311 – Vu Bui
Bùi Quang Minh
312 – Bùi Quang Minh
Joseph Tuan Pham
313 – Joseph Tuan Pham
Phạm Hoàng Duy
314 – Phạm Hoàng Duy
Nguyễn Rô Líl
315 – Nguyễn Rô Líl

316 – Ảnh vẽ thêm bo viền – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1007722196015281&set=g.417087584969076&type=1&theater

Nguyen Danhkhoa
317 – Nguyen Danhkhoa
Lâm Phan Quốc
318 – Lâm Phan Quốc
Vũ Tùng
319 – Vũ Tùng
Vũ Tùng
320 – Vũ Tùng
Phạm Phong
321 – Phạm Phong
Nguyễn Rô Líl
322 – Nguyễn Rô Líl
Phạm Kiên Trung
323 – Phạm Kiên Trung
Nguyen Binh
324 – Nguyen Binh
Phan Nguyen
325 – Phan Nguyen
Nguyễn Triều Vũ
326 – Nguyễn Triều Vũ
Drak Fushi
327 – Drak Fushi
Vuong Nguyen Quoc
328 – Vuong Nguyen Quoc
Chien Hodinh
329 – Chien Hodinh
Chien Hodinh
330 – Chien Hodinh
Ngô Thành Hữu
331 – Ngô Thành Hữu
Chien Hodinh
332 – Chien Hodinh
Chien Hodinh
333 – Chien Hodinh
Chien Hodinh
334 – Chien Hodinh
Phan Hữu Lập
335 – Phan Hữu Lập
Phan Hữu Lập
336 – Phan Hữu Lập
Sự Kiện Sơn Tây
337 – Sự Kiện Sơn Tây
Chien Hodinh
338 – Chien Hodinh
Trọng Thiên
339 – Trọng Thiên
Minh Hợp
340 – Minh Hợp
Pham Ngoc Tien
341 – Pham Ngoc Tien
Nguyễn Thế Mạnh
342 – Nguyễn Thế Mạnh
Chien Hodinh
343 – Chien Hodinh
Chau Nguyen
344 – Chau Nguyen
Minh Nhựt
345 – Minh Nhựt
Nghĩa Nguyễn
346 – Nghĩa Nguyễn

316 – Ảnh vẽ thêm bo viền – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1255347177811078&set=g.417087584969076&type=1&theater

Alex Phạm
348 – Alex Phạm
Điếu Cày
349 – Điếu Cày
Vu Bui
350 – Vu Bui
Lâm Spy
351 – Lâm Spy

352 – Ảnh vẽ thêm bo viền – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201968398087254&set=g.417087584969076&type=1&theater

Sự Kiện Sơn Tây
353 – Sự Kiện Sơn Tây
Minh Hợp
354 – Minh Hợp
Vu Bui
355 – Vu Bui
Hùng Trần
356 – Hùng Trần

357 – Ảnh ghép nền, không hợp lệ – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1047992291980993&set=g.417087584969076&type=1&theater

Nguyễn Huy Hoàng
358 – Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Thành Nam
359 – Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Bá Thiệu
360 – Nguyễn Bá Thiệu
Duy Hưng
361 – Duy Hưng
Tun Nguyen
362 – Tun Nguyen
Mc Ill
363 – Mc Ill
Huy Lê
364 – Huy Lê
Trần Trung Hiếu
365 – Trần Trung Hiếu
Khai Pham
366 – Khai Pham
Phan Hữu Lập
367 – Phan Hữu Lập
Vũ Thịnh
368 – Vũ Thịnh
Minh Hợp
369 – Minh Hợp
Dzung Viet Le
370 – Dzung Viet Le
Minh Hợp
371 – Minh Hợp
Long Hoang Nguyen
372 – Long Hoang Nguyen
Thịnh Phạm
373 – Thịnh Phạm
Tài Trần
374 – Tài Trần
Nguyễn Ngọc Hải
375 – Nguyễn Ngọc Hải
Bùi Quang Minh
376 – Bùi Quang Minh
Triệu Vân
377 – Triệu Vân
Khổng Định
378 – Khổng Định
Huyền Trang
379 – Huyền Trang
Bảo Nguyễn
380 – Bảo Nguyễn
Hoang Gia Trang
381 – Hoang Gia Trang
Hoàng Văn Ngọ
382 – Hoàng Văn Ngọ
Phước Nguyễn
383 – Phước Nguyễn
Trương Sĩ Hải Trình
384 – Trương Sĩ Hải Trình
Đình Thịnh
385 – Đình Thịnh
Thanh Bình Trương
386 – Thanh Bình Trương
Thanh Bình Trương
387 – Thanh Bình Trương