Phố xá mình yêu, ngày 17/8/2016

Tổng hợp ảnh trong ngày thứ 9 của cuộc thi “Phố xá mình yêu“. Một lần nữa các bạn lưu ý ghi hashtag thật chính xác để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu máy ảnh Olympus nhé!

Poet Trung
<
Khoa Tran
<
Do Trung Kien
<
Sự Kiện Sơn Tây
<
Thịnh Nguyễn
<
Nguyen Tran Hung
<
Huy Hoàng Vũ
<
Lê Ân Đức
<
Minh Hợp
<
Bình Đặng
<
Đặng Phong
<
Phạm Khôi
<
Anh Huynh
<
Sơn Xí Xớn
<
Doãn Quang
<
Vu Hoang
<
Duy Khang Huỳnh
<
Hoaq Pham
<
Đinh Tuấn
<
Nguyễn Viết Cường
<
Nguyễn Viết Cường
<
Son Tran Cao
<
Tú Trung Hồ
<
Tun Nguyen
<
Nguyễn Ngọc Hải
<
Kevin Linh
<
Phung Tuan
<
Lợi Trần
<
nguyễn anh khoa
<
HoiAn Quảng
<
Le Thanh Lam
<
Bùi Thạch Hãn
<
Le Thanh Lam
<
Tuấn Trương
<
Le Thanh Lam
<
Vu Bui
<
Nguyễn Nam
<
Nguoi Mua Vui
<
Hiếu Trần
<
Bui Minh Chau
<
Trung Nguyen
<
Khôi Phan
<
Nguyễn Toàn Thắng
<
Trần Minh
<
Nguyễn Bình Dương
<
Minh Hợp
<
Huyền Vũ
<
Ngọc Linhh
<
Bảo Nguyễn
<
Tuyết Anh Hồ
<
Thích Nhất Ăn
<
Hoàng Thanh Trúc
<
Ngo Trung Kien
<
Phu Tran
<
Hiển La
<
Khoa Tran
<
Sơn Xí Xớn
<
Dinh Quan
<
Minh Pham
<
Trần Quang Nghĩa
<