Phố xá mình yêu, ngày 17/8/2016

Tổng hợp ảnh trong ngày thứ 9 của cuộc thi “Phố xá mình yêu“. Một lần nữa các bạn lưu ý ghi hashtag thật chính xác để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu máy ảnh Olympus nhé!

Poet Trung
503 – Poet Trung
Khoa Tran
504 – Khoa Tran
Do Trung Kien
505 – Do Trung Kien
Sự Kiện Sơn Tây
506 – Sự Kiện Sơn Tây
Thịnh Nguyễn
507 – Thịnh Nguyễn
Nguyen Tran Hung
508 – Nguyen Tran Hung
Huy Hoàng Vũ
509 – Huy Hoàng Vũ
Lê Ân Đức
510 – Lê Ân Đức
Minh Hợp
511 – Minh Hợp
Bình Đặng
512 – Bình Đặng
Đặng Phong
513 – Đặng Phong
Phạm Khôi
514 – Phạm Khôi
Anh Huynh
515 – Anh Huynh
Sơn Xí Xớn
516 – Sơn Xí Xớn
Doãn Quang
517 – Doãn Quang
Vu Hoang
518 – Vu Hoang
Duy Khang Huỳnh
519 – Duy Khang Huỳnh
Hoaq Pham
520 – Hoaq Pham
Đinh Tuấn
521 – Đinh Tuấn
Nguyễn Viết Cường
522 – Nguyễn Viết Cường
Nguyễn Viết Cường
523 – Nguyễn Viết Cường
Son Tran Cao
524 – Son Tran Cao
Tú Trung Hồ
525 – Tú Trung Hồ
Tun Nguyen
526 – Tun Nguyen
Nguyễn Ngọc Hải
527 – Nguyễn Ngọc Hải
Kevin Linh
528 – Kevin Linh
Phung Tuan
529 – Phung Tuan
Lợi Trần
530 – Lợi Trần
nguyễn anh khoa
531 – nguyễn anh khoa
HoiAn Quảng
532 – HoiAn Quảng
Le Thanh Lam
533 – Le Thanh Lam
Bùi Thạch Hãn
534 – Bùi Thạch Hãn
Le Thanh Lam
535 – Le Thanh Lam
Tuấn Trương
536 – Tuấn Trương
Le Thanh Lam
537 – Le Thanh Lam
Vu Bui
538 – Vu Bui
Nguyễn Nam
539 – Nguyễn Nam
Nguoi Mua Vui
540 – Nguoi Mua Vui
Hiếu Trần
541 – Hiếu Trần
Bui Minh Chau
542 – Bui Minh Chau
Trung Nguyen
543 – Trung Nguyen
Khôi Phan
544 – Khôi Phan
Nguyễn Toàn Thắng
545 – Nguyễn Toàn Thắng
Trần Minh
546 – Trần Minh
Nguyễn Bình Dương
547 – Nguyễn Bình Dương
Minh Hợp
548 – Minh Hợp
Huyền Vũ
549 – Huyền Vũ
Ngọc Linhh
550 – Ngọc Linhh
Bảo Nguyễn
551 – Bảo Nguyễn
Tuyết Anh Hồ
552 – Tuyết Anh Hồ
Thích Nhất Ăn
553 – Thích Nhất Ăn
Hoàng Thanh Trúc
554 – Hoàng Thanh Trúc
Ngo Trung Kien
555 – Ngo Trung Kien
Phu Tran
556 – Phu Tran
Hiển La
557 – Hiển La
Khoa Tran
558 – Khoa Tran
Sơn Xí Xớn
559 – Sơn Xí Xớn
Dinh Quan
560 – Dinh Quan
Minh Pham
561 – Minh Pham
Trần Quang Nghĩa
562 – Trần Quang Nghĩa