Phố xá mình yêu, ngày 18/8/2016

Tổng hợp ảnh tham gia cuộc thi “Phố xá mình yêu” trong ngày 18/8/2016.

Các bạn lưu ý, một số bạn chỉ gửi ảnh vào qua email chứ không đăng lên group. Như vậy là không hợp lệ và ảnh của các bạn sẽ không được coi là ảnh dự thi.

Nguyễn Thành Long
<
Lê Hoàng
<
Minhtu Dang
<
Joseph Tuan Pham
<
Nguyen Tran Hung
<
Thạch Đại Hoàng
<
Tun Nguyen
<
Nguyễn Huy
<
Nguyễn Huỳnh Hữu Nghĩa
<
Tung Anh Nguyen
<
HoiAn Quảng
<
Đặng Phong
<
Trần Phương
<
Trần Phương
<
Lê Ân Đức
<
Mai Lân
<
Nguyen Binh
<
Trung Nguyen
<
Lê Hoàng Vũ
<
Kiêt Tuấn
<
Nguyễn Viết Cường
<
Trương Trung
<
Nguyễn Nhật Quang
<
Nguyễn Thành Long
<
Minh Hợp
<
Minh Nguyen
<
Lâm Phan Quốc
<
Nguyễn Nam
<
Trung Nguyen
<
Quang Vũ
<
Khanh Mai Nguyen
<
Pham Tan
<
Thịnh Nguyễn
<
Vũ Anh
<
Khánh Nguyễn
<
Vũ Quốc Khánh
<
Trịnh Đình Tuấn
<
Sơn Xí Xớn
<
Giang Trịnh
<
Tùng Trịnh
<
Vinh Vo Xuan
<
Tòng Huỳnh
<
Quang Nhật
<
Tạ Minh Quang
<
Tank Thanh Ha
<
Phạm Hoàng Duy
<
Ngọc Linhh
<
Dzung Viet Le
<
Tuan Tran
<
Thành Nguyễn
<
Phi Hùng
<