Phố xá mình yêu, ngày 18/8/2016

Tổng hợp ảnh tham gia cuộc thi “Phố xá mình yêu” trong ngày 18/8/2016.

Các bạn lưu ý, một số bạn chỉ gửi ảnh vào qua email chứ không đăng lên group. Như vậy là không hợp lệ và ảnh của các bạn sẽ không được coi là ảnh dự thi.

Nguyễn Thành Long
563 – Nguyễn Thành Long
Lê Hoàng
564 – Lê Hoàng
Minhtu Dang
565 – Minhtu Dang
Joseph Tuan Pham
566 – Joseph Tuan Pham
Nguyen Tran Hung
567 – Nguyen Tran Hung
Thạch Đại Hoàng
568 – Thạch Đại Hoàng
Tun Nguyen
569 – Tun Nguyen
Nguyễn Huy
570 – Nguyễn Huy
Nguyễn Huỳnh Hữu Nghĩa
571 – Nguyễn Huỳnh Hữu Nghĩa
Tung Anh Nguyen
572 – Tung Anh Nguyen
HoiAn Quảng
573 – HoiAn Quảng
Đặng Phong
574 – Đặng Phong
Trần Phương
575 – Trần Phương
Trần Phương
576 – Trần Phương
Lê Ân Đức
577 – Lê Ân Đức
Mai Lân
578 – Mai Lân
Nguyen Binh
579 – Nguyen Binh
Trung Nguyen
580 – Trung Nguyen
Lê Hoàng Vũ
581 – Lê Hoàng Vũ
Kiêt Tuấn
582 – Kiêt Tuấn
Nguyễn Viết Cường
583 – Nguyễn Viết Cường
Trương Trung
584 – Trương Trung
Nguyễn Nhật Quang
585 – Nguyễn Nhật Quang
Nguyễn Thành Long
586 – Nguyễn Thành Long
Minh Hợp
588 – Minh Hợp
Minh Nguyen
589 – Minh Nguyen
Lâm Phan Quốc
590 – Lâm Phan Quốc
Nguyễn Nam
591 – Nguyễn Nam
Trung Nguyen
592 – Trung Nguyen
Quang Vũ
593 – Quang Vũ
Khanh Mai Nguyen
594 – Khanh Mai Nguyen
Pham Tan
595 – Pham Tan
Thịnh Nguyễn
596 – Thịnh Nguyễn
Vũ Anh
597 – Vũ Anh
Khánh Nguyễn
598 – Khánh Nguyễn
Vũ Quốc Khánh
599 – Vũ Quốc Khánh
Trịnh Đình Tuấn
600 – Trịnh Đình Tuấn
Sơn Xí Xớn
601 – Sơn Xí Xớn
Giang Trịnh
602 – Giang Trịnh
Tùng Trịnh
603 – Tùng Trịnh
Vinh Vo Xuan
604 – Vinh Vo Xuan
Tòng Huỳnh
605 – Tòng Huỳnh
Quang Nhật
606 – Quang Nhật
Tạ Minh Quang
607 – Tạ Minh Quang
Tank Thanh Ha
609 – Tank Thanh Ha
Phạm Hoàng Duy
610 – Phạm Hoàng Duy
Ngọc Linhh
611 – Ngọc Linhh
Dzung Viet Le
612 – Dzung Viet Le
Tuan Tran
613 – Tuan Tran
Thành Nguyễn
614 – Thành Nguyễn
Phi Hùng
615 – Phi Hùng