Phố xá mình yêu, ngày 20/8/2016

Những bức ảnh về cơn bão số 3 là tâm điểm trong loạt ảnh dự thi “Phố xá mình yêu” ngày 20/8/2016.

Nguyen Binh
<
Thu An Nguyễn
<

660 – Ảnh phong cảnh

Có Chí
<
Nguyễn Viết Cường
<
Duong Pham
<
Ngọc Sơn Trần
<
Son Tran Cao
<
Bé Khỏe Bé Trâu
<
Lê Hoàng
<
Xuan DuongVan
<

669 – Hình ảnh trẻ em với yếu tố nhạy cảm

Phước Nguyễn
<
Nguyễn Hoàng Khang
<
Đào Đức
<
Nguyen Vy
<
Sự Kiện Sơn Tây
<
Hoan Dang
<
Lâm Phan Quốc
<
Minh Hợp
<
Minh Hợp
<
Nguyễn Ngọc Minh
<
Nga Le
<
Nguyễn Hưng
<
Đức Hùng Nguyễn
<
Đức Hùng Nguyễn
<
Nguyễn Nam Long
<
Lương Sơn
<
Trần Quang Nghĩa
<
Phùng Phương
<
Dat Tong
<

689 – Ảnh phong cảnh, chèn quá nhiều chữ.