Phố xá mình yêu, ngày 20/8/2016

Những bức ảnh về cơn bão số 3 là tâm điểm trong loạt ảnh dự thi “Phố xá mình yêu” ngày 20/8/2016.

Nguyen Binh
658 – Nguyen Binh
Thu An Nguyễn
659 – Thu An Nguyễn

660 – Ảnh phong cảnh

Có Chí
661 – Có Chí
Nguyễn Viết Cường
662 – Nguyễn Viết Cường
Duong Pham
663 – Duong Pham
Ngọc Sơn Trần
664 – Ngọc Sơn Trần
Son Tran Cao
665 – Son Tran Cao
Bé Khỏe Bé Trâu
666 – Bé Khỏe Bé Trâu
Lê Hoàng
667 – Lê Hoàng
Xuan DuongVan
668 – Xuan DuongVan

669 – Hình ảnh trẻ em với yếu tố nhạy cảm

Phước Nguyễn
670 – Phước Nguyễn
Nguyễn Hoàng Khang
671 – Nguyễn Hoàng Khang
Đào Đức
672 – Đào Đức
Nguyen Vy
673 – Nguyen Vy
Sự Kiện Sơn Tây
674 – Sự Kiện Sơn Tây
Hoan Dang
675 – Hoan Dang
Lâm Phan Quốc
676 – Lâm Phan Quốc
Minh Hợp
677 – Minh Hợp
Minh Hợp
678 – Minh Hợp
Nguyễn Ngọc Minh
679 – Nguyễn Ngọc Minh
Nga Le
680 – Nga Le
Nguyễn Hưng
681 – Nguyễn Hưng
Đức Hùng Nguyễn
682 – Đức Hùng Nguyễn
Đức Hùng Nguyễn
683 – Đức Hùng Nguyễn
Nguyễn Nam Long
684 – Nguyễn Nam Long
Lương Sơn
685 – Lương Sơn
Trần Quang Nghĩa
686 – Trần Quang Nghĩa
Phùng Phương
687 – Phùng Phương
Dat Tong
688 – Dat Tong

689 – Ảnh phong cảnh, chèn quá nhiều chữ.