Phố xá mình yêu, ngày 21/8/2016

Tổng hợp ảnh dự thi “Phố xá mình yêu” trong ngày 21/8/2016. Chỉ còn 9 ngày nữa thôi nhé các bạn!

Hoàng Lâm
<
Phùng Phương
<
Đào Đức
<
Thanh Tuấn
<
Duong Pham
<
Dat Tong
<
Trần Thi
<
Dat Tong
<
Loi Phan
<
Joseph Tuan Pham
<

700 – Ảnh chỉnh màu theo vùng (selective color)

Đoàn X. Sơn
<
Dat Tong
<
Dat Tong
<
Dat Tong
<
Bống Bang Phan Thị
<
Dat Tong
<
Giang Minh Đức
<
Tun Nguyen
<
Phung Tuan
<
Cơ Nguyễn Đức Kiến
<
Cơ Nguyễn Đức Kiến
<
Cơ Nguyễn Đức Kiến
<
Cơ Nguyễn Đức Kiến
<
Cơ Nguyễn Đức Kiến
<
Cơ Nguyễn Đức Kiến
<
Dũng Trung
<
Minh Hợp
<
Khoa Tran
<
Nguyen Binh
<
Đào Đức
<
Sơn Xí Xớn
<
Cơ Nguyễn Đức Kiến
<
Trung Anh
<
Phạm Nguyễn
<
Doãn Quang
<
Hoàng Tất Thắng
<
Nguyễn Nam Long
<
Anh Thế
<
Anh Khoa Phạm Võ
<
Anh Thế
<