Phố xá mình yêu, ngày 21/8/2016

Tổng hợp ảnh dự thi “Phố xá mình yêu” trong ngày 21/8/2016. Chỉ còn 9 ngày nữa thôi nhé các bạn!

Hoàng Lâm
690 – Hoàng Lâm
Phùng Phương
691 – Phùng Phương
Đào Đức
692 – Đào Đức
Thanh Tuấn
693 – Thanh Tuấn
Duong Pham
694 – Duong Pham
Dat Tong
695 – Dat Tong
Trần Thi
696 – Trần Thi
Dat Tong
697 – Dat Tong
Loi Phan
698 – Loi Phan
Joseph Tuan Pham
699 – Joseph Tuan Pham

700 – Ảnh chỉnh màu theo vùng (selective color)

Đoàn X. Sơn
701 – Đoàn X. Sơn
Dat Tong
702 – Dat Tong
Dat Tong
703 – Dat Tong
Dat Tong
704 – Dat Tong
Bống Bang Phan Thị
705 – Bống Bang Phan Thị
Dat Tong
706 – Dat Tong
Giang Minh Đức
707 – Giang Minh Đức
Tun Nguyen
708 – Tun Nguyen
Phung Tuan
709 – Phung Tuan
Cơ Nguyễn Đức Kiến
710 – Cơ Nguyễn Đức Kiến
Cơ Nguyễn Đức Kiến
711 – Cơ Nguyễn Đức Kiến
Cơ Nguyễn Đức Kiến
712 – Cơ Nguyễn Đức Kiến
Cơ Nguyễn Đức Kiến
713 – Cơ Nguyễn Đức Kiến
Cơ Nguyễn Đức Kiến
714 – Cơ Nguyễn Đức Kiến
Cơ Nguyễn Đức Kiến
715 – Cơ Nguyễn Đức Kiến
Dũng Trung
716 – Dũng Trung
Minh Hợp
717 – Minh Hợp
Khoa Tran
718 – Khoa Tran
Nguyen Binh
719 – Nguyen Binh
Đào Đức
720 – Đào Đức
Sơn Xí Xớn
721 – Sơn Xí Xớn
Cơ Nguyễn Đức Kiến
722 – Cơ Nguyễn Đức Kiến
Trung Anh
723 – Trung Anh
Phạm Nguyễn
724 – Phạm Nguyễn
Doãn Quang
725 – Doãn Quang
Hoàng Tất Thắng
726 – Hoàng Tất Thắng
Nguyễn Nam Long
727 – Nguyễn Nam Long
Anh Thế
728 – Anh Thế
Anh Khoa Phạm Võ
729 – Anh Khoa Phạm Võ
Anh Thế
730 – Anh Thế