Phố xá mình yêu, ngày 26/8/2016

Trong một diễn biến bất ngờ, số lượng ảnh dự thi “Phố xá mình yêu” trong ngày 26/8 tăng đột biến và “hậu quả” của nó là mốc 1000 ảnh dự thi đã bị vượt qua mà không cần phải chờ đợi.

Còn chưa đầy 4 ngày nữa là cuộc thi sẽ dừng nhận ảnh. Nếu bạn chưa gửi ảnh hoặc chưa hết hạn mức 10 ảnh thì hãy nhanh tay kẻo lỡ mất cơ hội sở hữu máy ảnh Olympus!

Hiếu Mạnh
922 – Hiếu Mạnh
Hiếu Mạnh
923 – Hiếu Mạnh
Hung Huynh
924 – Hung Huynh
Nguyen Danhkhoa
925 – Nguyen Danhkhoa
Nguyen Binh
926 – Nguyen Binh
Huỳnh Dũng
927 – Huỳnh Dũng
Loi Phan
928 – Loi Phan
Thu An Nguyễn
929 – Thu An Nguyễn
Ho Nguyen Hoang Hung
930 – Ho Nguyen Hoang Hung
Nguyễn Nam Long
931 – Nguyễn Nam Long
Quoc Viet Hoang
932 – Quoc Viet Hoang
Trung Nguyen
933 – Trung Nguyen
Giang Minh Đức
934 – Giang Minh Đức
Trần Quốc Khôi
935 – Trần Quốc Khôi
Nguyen Binh
936 – Nguyen Binh
Phan Hữu Lập
937 – Phan Hữu Lập
Pron Nguyen
938 – Pron Nguyen
Pron Nguyen
939 – Pron Nguyen
Vu Trong Phan
940 – Vu Trong Phan
Phan Nguyen
941 – Phan Nguyen
Le Nguyen Hoang Vu
942 – Le Nguyen Hoang Vu
Triệu Vân
943 – Triệu Vân
Ha Mai Thi Nguyen
944 – Ha Mai Thi Nguyen
Thi Hoàng
945 – Thi Hoàng
Hieu Tran
946 – Hieu Tran
Thanh Dat Truong
947 – Thanh Dat Truong
Leo
948 – Leo
Vũ Ngọc Dũng
949 – Vũ Ngọc Dũng
Vu Trong Phan
950 – Vu Trong Phan

951 – Ảnh phong cảnh

Nguyen Tran Hung
952 – Nguyen Tran Hung
Đỗ Vũ
953 – Đỗ Vũ
Nhen Lam
954 – Nhen Lam
Nguyen Tran Hung
955 – Nguyen Tran Hung
Vũ Ngọc Dũng
956 – Vũ Ngọc Dũng
Sơn Xí Xớn
957 – Sơn Xí Xớn
Hoang Dao
958 – Hoang Dao
Pham Duc Minh
959 – Pham Duc Minh
Duong Nguyen
960 – Duong Nguyen
Tấn Ngọc
961 – Tấn Ngọc
Linh Nấm
962 – Linh Nấm
Phạm Đăng Khiêm
963 – Phạm Đăng Khiêm
Nguyen Binh
964 – Nguyen Binh
Ngo Trung Kien
965 – Ngo Trung Kien
Kaden Kha Nhan Tran
966 – Kaden Kha Nhan Tran