Phố xá mình yêu, ngày 27/8/2016

Tin vui là cuộc thi “Phố xá mình yêu” lại có thêm một ngày tràn ngập ảnh dự thi và phải rất khó khăn thì người viết mới chọn ra được ảnh đại diện cho bài này.

Và tin không vui là cuộc thi sẽ ngưng nhận ảnh dự thi sau 61 tiếng nữa. Nhưng cơ hội giành giải nhất vẫn chia đều cho cả những ảnh sẽ được gửi trong thời gian này.

Công Minh
1022 – Công Minh
Duc Ngo
1023 – Duc Ngo

1024 – Ảnh phong cảnh

Nhã Trâm
1025 – Nhã Trâm
Nhã Trâm
1026 – Nhã Trâm
Nhã Trâm
1027 – Nhã Trâm
Nhã Trâm
1028 – Nhã Trâm
Vo Thi
1029 – Vo Thi
Lê Hoàng
1030 – Lê Hoàng
Chi Pi
1031 – Chi Pi
Phạm Mạnh Thắng
1032 – Phạm Mạnh Thắng
Phùng Phương
1033 – Phùng Phương
Trần Quốc Khôi
1034 – Trần Quốc Khôi
Quang Vũ Bùi
1035 – Quang Vũ Bùi
Nguyễn Bình Minh
1036 – Nguyễn Bình Minh
Thắng Ngọc Phạm
1037 – Thắng Ngọc Phạm
Thắng Ngọc Phạm
1038 – Thắng Ngọc Phạm
Thắng Ngọc Phạm
1039 – Thắng Ngọc Phạm
Nguyễn Văn Thắng
1040 – Nguyễn Văn Thắng
Phùng Phương
1041 – Phùng Phương
Hiếu Mạnh
1042 – Hiếu Mạnh

1043 – Ảnh phạm quy

Lê Hoàng Trung Hiếu
1044 – Lê Hoàng Trung Hiếu
Thu An Nguyễn
1045 – Thu An Nguyễn
Nguyen Tran Hung
1046 – Nguyen Tran Hung
Loi Phan
1047 – Loi Phan
Hiếu Trương Minh
1048 – Hiếu Trương Minh
Phạm Thành
1049 – Phạm Thành
Khoa Tran
1050 – Khoa Tran
Phan Hữu Lập
1051 – Phan Hữu Lập
Bảo Nguyễn
1052 – Bảo Nguyễn
Quang Vũ Bùi
1053 – Quang Vũ Bùi
Hieu Tran
1054 – Hieu Tran
Ngô Thành Hữu
1055 – Ngô Thành Hữu
Bóng Ma
1056 – Bóng Ma
Ha Mai Thi Nguyen
1057 – Ha Mai Thi Nguyen
Cường Nguyễn
1058 – Cường Nguyễn
Duc Vu
1059 – Duc Vu
Thưởng Poly
1060 – Thưởng Poly
Thưởng Poly
1061 – Thưởng Poly
Vũ Thịnh
1062 – Vũ Thịnh
Nguyễn Minh Tùng
1063 – Nguyễn Minh Tùng
Minh Nhựt
1064 – Minh Nhựt
Pham Quynh
1065 – Pham Quynh
Huỳnh Dũng
1066 – Huỳnh Dũng