Phố xá mình yêu, ngày 27/8/2016

Tin vui là cuộc thi “Phố xá mình yêu” lại có thêm một ngày tràn ngập ảnh dự thi và phải rất khó khăn thì người viết mới chọn ra được ảnh đại diện cho bài này.

Và tin không vui là cuộc thi sẽ ngưng nhận ảnh dự thi sau 61 tiếng nữa. Nhưng cơ hội giành giải nhất vẫn chia đều cho cả những ảnh sẽ được gửi trong thời gian này.

Công Minh
<
Duc Ngo
<

1024 – Ảnh phong cảnh

Nhã Trâm
<
Nhã Trâm
<
Nhã Trâm
<
Nhã Trâm
<
Vo Thi
<
Lê Hoàng
<
Chi Pi
<
Phạm Mạnh Thắng
<
Phùng Phương
<
Trần Quốc Khôi
<
Quang Vũ Bùi
<
Nguyễn Bình Minh
<
Thắng Ngọc Phạm
<
Thắng Ngọc Phạm
<
Thắng Ngọc Phạm
<
Nguyễn Văn Thắng
<
Phùng Phương
<
Hiếu Mạnh
<

1043 – Ảnh phạm quy

Lê Hoàng Trung Hiếu
<
Thu An Nguyễn
<
Nguyen Tran Hung
<
Loi Phan
<
Hiếu Trương Minh
<
Phạm Thành
<
Khoa Tran
<
Phan Hữu Lập
<
Bảo Nguyễn
<
Quang Vũ Bùi
<
Hieu Tran
<
Ngô Thành Hữu
<
Bóng Ma
<
Ha Mai Thi Nguyen
<
Cường Nguyễn
<
Duc Vu
<
Thưởng Poly
<
Thưởng Poly
<
Vũ Thịnh
<
Nguyễn Minh Tùng
<
Minh Nhựt
<
Pham Quynh
<
Huỳnh Dũng
<