Phố xá mình yêu, ngày 28/8/2016

Như vậy là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đã có thí sinh đăng quang, trong khi đó cuộc thi ảnh “Phố xá mình yêu” vẫn còn hai ngày nữa để nhận ảnh.

Xuan DuongVan
<
Duy Cissé
<
Lê Thành
<
Nam Vũ
<
Huỳnh Dũng
<
Nguyễn Trường
<
Anh Dũng Kiều
<
Hiếu Mạnh
<
Hiếu Mạnh
<
Trần Quốc Khôi
<
Joseph Tuan Pham
<
Hoàng Tú
<
Nga Nguyen
<
Nguyen Danhkhoa
<
Mai Gia Quốc Anh
<
Nguyễn Hoàng
<
Nguyễn Viết Cường
<
Nguyễn Mậu Hiếu
<
Vo Thi
<
Hoàng Nam
<
Đặng Đặng
<
Phạm Khôi
<
To Pham
<
Hieu Tran
<
Thi Thơ
<
Phan Hữu Lập
<
Đức Vũ
<
Khieu Minh
<
Trần Quốc Khôi
<
Nguyen Binh
<
Nguyen Canh Tung
<
Trần Quang Hòa
<
Johnny Huỳnh
<
Nguyen Huu Thang
<
Thi Thơ
<
Pham Le Huong Son
<
Đỗ Trung
<
Duy Hưng
<
Huỳnh Dũng
<
Nguyễn Quang Tùng
<
Phúc Hưng Đinh
<