Phố xá mình yêu, ngày 28/8/2016

Như vậy là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đã có thí sinh đăng quang, trong khi đó cuộc thi ảnh “Phố xá mình yêu” vẫn còn hai ngày nữa để nhận ảnh.

Xuan DuongVan
1114 – Xuan DuongVan
Duy Cissé
1115 – Duy Cissé
Lê Thành
1116 – Lê Thành
Nam Vũ
1117 – Nam Vũ
Huỳnh Dũng
1118 – Huỳnh Dũng
Nguyễn Trường
1119 – Nguyễn Trường
Anh Dũng Kiều
1120 – Anh Dũng Kiều
Hiếu Mạnh
1121 – Hiếu Mạnh
Hiếu Mạnh
1122 – Hiếu Mạnh
Trần Quốc Khôi
1123 – Trần Quốc Khôi
Joseph Tuan Pham
1124 – Joseph Tuan Pham
Hoàng Tú
1125 – Hoàng Tú
Nga Nguyen
1126 – Nga Nguyen
Nguyen Danhkhoa
1127 – Nguyen Danhkhoa
Mai Gia Quốc Anh
1128 – Mai Gia Quốc Anh
Nguyễn Hoàng
1129 – Nguyễn Hoàng
Nguyễn Viết Cường
1130 – Nguyễn Viết Cường
Nguyễn Mậu Hiếu
1131 – Nguyễn Mậu Hiếu
Vo Thi
1132 – Vo Thi
Hoàng Nam
1133 – Hoàng Nam
Đặng Đặng
1134 – Đặng Đặng
Phạm Khôi
1135 – Phạm Khôi
To Pham
1136 – To Pham
Hieu Tran
1137 – Hieu Tran
Thi Thơ
1138 – Thi Thơ
Phan Hữu Lập
1139 – Phan Hữu Lập
Đức Vũ
1140 – Đức Vũ
Khieu Minh
1141 – Khieu Minh
Trần Quốc Khôi
1142 – Trần Quốc Khôi
Nguyen Binh
1143 – Nguyen Binh
Nguyen Canh Tung
1144 – Nguyen Canh Tung
Trần Quang Hòa
1145 – Trần Quang Hòa
Johnny Huỳnh
1146 – Johnny Huỳnh
Nguyen Huu Thang
1147 – Nguyen Huu Thang
Thi Thơ
1148 – Thi Thơ
Pham Le Huong Son
1149 – Pham Le Huong Son
Đỗ Trung
1150 – Đỗ Trung
Duy Hưng
1151 – Duy Hưng
Huỳnh Dũng
1152 – Huỳnh Dũng
Nguyễn Quang Tùng
1153 – Nguyễn Quang Tùng
Phúc Hưng Đinh
1154 – Phúc Hưng Đinh