Phố xá mình yêu, ngày dự thi cuối cùng

Vậy là 3 tuần dự thi “Phố xá mình yêu” đã kết thúc đâu đó giữa 23h59’59” ngày 30/8 và 00h00’00” ngày 31/8/2016. Ban tổ chức đã nhận được 1.415 (một nghìn bốn trăm mười lăm) ảnh dự thi, trung bình hơn 72 ảnh mỗi ngày, bức ảnh cuối cùng là của thành viên Thủy Sinh Hòa. Chúng tôi rất cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ, góp ý, cổ vũ và gửi ảnh tham gia!

Tuy nhiên, cuộc thi không phải đến đây là kết thúc.

Theo kế hoạch, trong 7 ngày tới, Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm giải. Cuộc thi ảnh “Phố xá mình yêu” vẫn tiếp tục để tìm ra chủ nhân của Máy ảnh Olympus E-M10 mark II và hàng loạt những giải thưởng hấp dẫn khác.

Hiep Pham
1297 – Hiep Pham
An Ngo Thanh
1298 – An Ngo Thanh
Nguyễn Việt Dũng
1299 – Nguyễn Việt Dũng
Hàng Hải Nam
1300 – Hàng Hải Nam
Nguyễn Văn Minh
1301 – Nguyễn Văn Minh
Hung Huynh
1302 – Hung Huynh
Lê Hoàng
1303 – Lê Hoàng
Bạch Hải Đăng
1304 – Bạch Hải Đăng
Ha Mai Thi Nguyen
1305 – Ha Mai Thi Nguyen
Nguyễn Nam Long
1306 – Nguyễn Nam Long
Nguyễn Văn Minh
1307 – Nguyễn Văn Minh
Lê Ân Đức
1308 – Lê Ân Đức
Áo Cưới Lê Di
1309 – Áo Cưới Lê Di
Thuận Thắng
1310 – Thuận Thắng
Huy Tuấn Nguyễn
1311 – Huy Tuấn Nguyễn
Hoang Bui
1312 – Hoang Bui
Quỳnh Còi
1313 – Quỳnh Còi
Nguyễn Minh Chính
1314 – Nguyễn Minh Chính
Nguyễn Minh Tùng
1315 – Nguyễn Minh Tùng
Tun Nguyen
1316 – Tun Nguyen
Tubut Nguyen
1317 – Tubut Nguyen
Nguyễn Quốc Hùng
1318 – Nguyễn Quốc Hùng
Trần Quốc Khôi
1319 – Trần Quốc Khôi
Hoang Gia Trang
1320 – Hoang Gia Trang
Bảo Nguyễn
1321 – Bảo Nguyễn
Duy Hưng
1322 – Duy Hưng
Nam Nguyen Viet
1323 – Nam Nguyen Viet
Hoang Gia Trang
1324 – Hoang Gia Trang
Diamond Pham
1325 – Diamond Pham
Cười Lên Nào
1326 – Cười Lên Nào
Bao Vu
1327 – Bao Vu
Cười Lên Nào
1328 – Cười Lên Nào
Nam Nguyen Viet
1329 – Nam Nguyen Viet
Cười Lên Nào
1330 – Cười Lên Nào
Hoàng Tùng
1331 – Hoàng Tùng
Cười Lên Nào
1332 – Cười Lên Nào
Cười Lên Nào
1333 – Cười Lên Nào
Lê Bảo Chung
1334 – Lê Bảo Chung
Nguyễn Hưng
1335 – Nguyễn Hưng
Huyền Trang
1336 – Huyền Trang