Bức ảnh của ngày

Mời bạn tham gia Nhóm Vietnam Street Photography để những bức ảnh của mình có cơ hội trở thành Bức ảnh của ngày!