Cướp lộc chùa Hương.
#VietnamStreetPhotography #ThianhVSP #Lehoitruyenthong © Nguyễn Tiến Anh Tuấn