Bát tiên
---- trong lễ hội Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) ở quận 5 © Trang Nhật Vy