Không lối thoát giữa vòng vây của công nghệ. © Sơn Vũ