nắng rực
---
Lúc này là 11h30 rất nắng nên bóng của thằng cu nhỏ xíu ^^ © Trang Nhật Vy