Qua đường ở Hà Nội

Nói không điêu thì muốn sống ở nội thành Hà Nội thì bạn phải biết sang đường. Bởi không phải là chỗ nào cũng có cầu hay hầm bộ hành. Mà có thì không phải lúc nào cũng tiện đi qua.

Thay vì trông đợi vào các công trình hỗ trợ, cách đơn giản nhất là tiện chỗ nào qua chỗ đấy, miễn là bước qua được, hoặc trèo qua được, hoặc chui qua được. Người xung quanh làm được thì mình cũng làm được. Nếu có bị xe đâm thì chứng tỏ là kĩ năng qua đường kém hoặc cái số nó thế.

Đây là bộ ảnh mà tôi thực hiện năm 2012. Trước đó 3 năm, tôi cũng làm một bộ ảnh tương tự. Và về cơ bản thì 6 năm nay tình hình cũng không có gì thay đổi.