Gửi bài cho VSP

Là một sân chơi tự do, VSP trông cậy vào sự đóng góp nội dung của các bạn. Dưới đây là hướng dẫn cách thức gửi ảnh và bài viết cho VSP.

Ảnh bộ

Thể loại: Ảnh phố / đời thường, ảnh tư liệu, ảnh báo chí.

  • Số lượng: Từ 8 đến 24 ảnh mỗi bộ
  • Định dạng: JPG
  • Độ phân giải: từ 72dpi
  • Kích thước: chiều lớn nhất từ 1600px
  • Chất lượng nén: từ 80%. Mỗi ảnh không quá 2MB.
  • Tên tập tin: ghi theo số thứ tự muốn trình bày (ví dụ: 01.jpg, 02.jpg,…)

Ngoài việc đặt tên, mỗi bộ ảnh cần có bài viết (khoảng 100 từ trở lên) giới thiệu về bộ ảnh. Từng ảnh nên có chú thích (ghi riêng hoặc kèm trong exif).

VSP khuyến khích người gửi cung cấp thông tin về thiết bị đã dùng để thực hiện bộ ảnh.

Tham khảo các bộ ảnh đã xuất bản trên VSP.

Bài viết

Chủ đề: Kĩ thuật chụp ảnh, kinh nghiệm chụp ảnh, giới thiệu nhiếp ảnh gia, đánh giá thiết bị,… liên quan đến ảnh phố, ảnh đời thường, ảnh tư liệu.

Bài viết được gửi ở dạng văn bản có định dạng. Các hình ảnh đi kèm (nếu có) cần để riêng, không chèn trực tiếp vào trong bài.

Hình ảnh, video trong bài cần ghi rõ tên tác giả và chú thích (nếu có).

Lưu ý

Thông tin về tác giả: Xin vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh/nghệ danh, địa chỉ website và/hoặc các mạng xã hội (Facebook, Twitter, Flickr, Instagram,… nếu có) và thông tin sơ lược về bản thân.

Bản quyền:

  • Người gửi nội dung (ảnh, bài viết) phải là tác giả hoặc là người có quyền công bố đối với nội dung được gửi.
  • Nếu bộ ảnh bao gồm hình ảnh của nhiều tác giả khác nhau thì phải ghi rõ tác giả của từng ảnh.
  • Bằng việc gửi nội dung, người gửi cho phép VSP được sử dụng nội dung đó trên website và các mạng xã hội của VSP.

Biên tập: Nội dung có thể sẽ được biên tập trước khi công bố.

Nơi nhận: Mọi nội dung xin gửi về địa chỉ streetphotography.vn@gmail.com

Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp của các bạn!

Bình luận