phong tục

Hoà cùng hơi thở của cuộc sống đương đại, những nét văn hoá truyền thống của người Dao Sơn Đầu trong nghi lễ cưới hỏi vẫn hàm chứa những lớp trầm tích đậm đà về bản sắc, lịch sử từ lâu đời.

Xem chi tiết

Trong những ngày đầu năm 2017, Thành Thế Vinh may mắn được tham dự trọn vẹn đám cưới ba ngày của người dân tộc Phù Lá ở tỉnh Lào Cai.

Xem chi tiết