Ảnh bìa, quý 1 năm 2015

Trong 3 tháng đầu năm 2015 đã có tới 27 ảnh được chọn làm ảnh bìa của Vietnam Street Photography. Như vậy, trung bình mỗi tuần có 2 ảnh bìa mới. Đây có lẽ là một “kỉ lục” khó có thể sớm bị phá vỡ.