Quạt tản nhiệt nước

Mới
Còn hàng

Tản nhiệt nước heatsink CPU cooler 240VX - Trắng

Mã sản phẩm: 20230621-1086
1,070,000đ

Mã sản phẩm: 240VX

Kích thước tản nhiệt (mm): 274 x 120 x 27

Loại gắn tản nhiệt: Back plate assy type

Chất liệu quạt:  Aluminum, Copper

Kích cỡ quạt: 120 x 120 x 25 (mm)

Tốc độ định mức của quạt.PWM(RPM): 600 ~ 1800 RPM +/-10%

Luồng gió của quạt (cfm): 30~75cfm

Loại ổ trục quạt: Long life  bearing

Đầu nối quạt: 4pin (PWM for fan Power) + 3 pin RGB Header

Điện áp định mức của quạt: DC 12V

 

 

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Tản nhiệt nước heatsink CPU cooler 360VX

Mã sản phẩm: 20230614-1072
1,500,000đ

Mã sản phẩm: 360VX

Kích thước tản nhiệt (mm): 397x 120 x 27

Loại gắn tản nhiệt: Back plate assy type

Chất liệu quạt: Aluminum, Copper

Kích cỡ quạt: 120 x 120 x 25 (mm)

Tốc độ định mức của quạt.PWM(RPM): 30~75cfm

Luồng gió của quạt (cfm): 30~75cfm

Loại ổ trục quạt: Long life  bearing

Đầu nối quạt: 4pin (PWM for fan Power) + 3 pin RGB Header

Điện áp định mức của quạt: DC 12V

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Tản nhiệt nước heatsink CPU cooler 240VX - Đen

Mã sản phẩm: 20230614-1071
1,020,000đ

Mã sản phẩm: 240VX

Kích thước tản nhiệt (mm): 274 x 120 x 27

Loại gắn tản nhiệt: Back plate assy type

Chất liệu quạt: Aluminum, Copper

Kích cỡ quạt: 120 x 120 x 25 (mm)

Tốc độ định mức của quạt.PWM(RPM): 600 ~ 1800 RPM +/-10%

Luồng gió của quạt (cfm): 30~75cfm

Loại ổ trục quạt: Long life  bearing

Đầu nối quạt: 4pin (PWM for fan Power) + 3 pin RGB Header

Điện áp định mức của quạt: DC 12V

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Tản nhiệt nước heatsink CPU cooler 120VX - Trắng

Mã sản phẩm: 20230614-1070
770,000đ

Mã sản phẩm: 120VX - Trắng

Kích thước tản nhiệt (mm): 153 x 120 x 27

Loại gắn tản nhiệt: Back plate assy type

Chất liệu quạt: Aluminum, Copper

Kích cỡ quạt: 120 x 120 x 25 (mm)

Tốc độ định mức của quạt.PWM(RPM): 600 ~ 1800 RPM +/-10%

Luồng gió của quạt (cfm): 30~75cfm

Loại ổ trục quạt: Long life  bearing

Đầu nối quạt: 4pin (PWM for fan Power) + 3 pin RGB Header

Điện áp định mức của quạt: DC 12V

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Tản nhiệt nước heatsink CPU cooler 120VX - Đen

Mã sản phẩm: 20230614-1069
700,000đ

Mã sản phẩm: 120VX - Đen

Kích thước tản nhiệt (mm): 153 x 120 x 27

Loại gắn tản nhiệt: Back plate assy type

Chất liệu quạt: Aluminum, Copper

Kích cỡ quạt: 120 x 120 x 25 (mm)

Tốc độ định mức của quạt.PWM(RPM): 600 ~ 1800 RPM +/-10%

Luồng gió của quạt (cfm): 30~75cfm

Loại ổ trục quạt: Long life  bearing

Đầu nối quạt: 4pin (PWM for fan Power) + 3 pin RGB Header

Điện áp định mức của quạt: DC 12V

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Tản nhiệt nước heatsink CPU cooler V-360T

Mã sản phẩm: 20201231-564
1,190,000đ

Mã sản phẩm: V-360T

Kích thước tản nhiệt (mm): 397x 120 x 27

Loại gắn tản nhiệt: Back plate assy type

Chất liệu quạt: Aluminum, Copper

Kích cỡ quạt: 120 x 120 x 25 (mm)

Tốc độ định mức của quạt.PWM(RPM): 600 ~ 1800 RPM +/-10%

Luồng gió của quạt (cfm): 30~75cfm

Loại ổ trục quạt: Long life  bearing

Đầu nối quạt: 4pin (PWM for fan Power) + 3 pin RGB Header

Điện áp định mức của quạt: DC 12V

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Tản nhiệt nước heatsink CPU cooler V-240T

Mã sản phẩm: 20201230-563
1,120,000đ

Mã sản phẩm: V-240T

Kích thước tản nhiệt (mm): 274 x 120 x 27

Loại gắn tản nhiệt: Back plate assy type

Chất liệu quạt: Aluminum, Copper

Kích cỡ quạt: 120 x 120 x 25 (mm)

Tốc độ định mức của quạt.PWM(RPM): 600 ~ 1800 RPM +/-10%

Luồng gió của quạt (cfm): 30~75cfm

Loại ổ trục quạt: Long life  bearing

Đầu nối quạt: 4pin (PWM for fan Power) + 3 pin RGB Header

Điện áp định mức của quạt: DC 12V

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Tản nhiệt nước heatsink CPU cooler V-120T

Mã sản phẩm: 20201230-562
720,000đ

Mã sản phẩm: V-120T

Kích thước tản nhiệt (mm): 153 x 120 x 27

Loại gắn tản nhiệt: Back plate assy type

Chất liệu quạt: Aluminum, Copper

Kích cỡ quạt: 120 x 120 x 25 (mm)

Tốc độ định mức của quạt.PWM(RPM): 600 ~ 1800 RPM +/-10%

Luồng gió của quạt (cfm): 30~75cfm

Loại ổ trục quạt: Long life  bearing

Đầu nối quạt: 4pin (PWM for fan Power) + 3 pin RGB Header

Điện áp định mức của quạt: DC 12V

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...