Phạm Bá Lĩnh

Phạm Bá Lĩnh (Linh Suzu) là một trong những admin của Nhóm Vietnam Street Photography. Anh hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng.