Hoa đào Hà Nội

Bộ ảnh này là một kỷ niệm của tôi về nhiếp ảnh, về Hà Nội khi tham gia một workshop về nhiếp ảnh năm 2014. Tôi chụp về hoa đào ở Hà Nội vào dịp Tết, thứ mà trước đó tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ chụp bởi vì nghĩ là nó sẽ “sến”.

Đây chỉ là một suy nghĩ nhỏ về Hà Nội, về nhiếp ảnh đường phố, về một kỷ niệm giúp tôi giải đáp một phần rất nhỏ cho câu hỏi: Con người hành xử thế nào đối với hoa đào, một báo hiệu của mùa xuân.