Người du mục Himalaya

Người du mục vùng hồ Tso Moriri, Ladakh, Ấn Độ, trên độ cao 5.000m so với mặt nước biển. Họ sống bằng nghề nuôi dê lấy sữa. Nơi đây thời tiết chia làm hai giai đoạn, mùa nắng (từ tháng 4 đến tháng 9) người du mục chăn thả dê trên sườn núi, đàn dê ăn cỏ mọc trên những dòng suối cạn, bắt nguồn từ tuyết tan trên những đỉnh núi. Mùa đông (tháng 10 > tháng 3) toàn bộ khu vực chìm sâu trong tuyết, người du mục lùa dê về làng tránh rét ở độ cao thấp hơn.

Bộ ảnh được thực hiện vào tháng 9 năm 2014.