Phố xá mình yêu, ngày 16/8/2016

Có vẻ hôm nay các thành viên quá bận bịu tranh luận và theo dõi “ảnh cái gương” nên số lượng ảnh dự thi không được cao như mọi ngày. Tuy vậy, mốc 500 ảnh dự thi vẫn đã được vượt qua.

Một điểm nữa các bạn cần lưu ý là không phải tất cả ảnh được tập hợp ở đây đều là ảnh hợp lệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục sàng lọc theo tiêu chuẩn của cuộc thi đối với những ảnh này.

Tai Robert
<
Hoaq Pham
<
Lâm Phan Quốc
<
Nguyễn Đình Hải
<
Trương Sĩ Hải Trình
<
Tuấn Trương
<
Quang Vũ Bùi
<
Nicholas Trần
<
Tun Nguyen
<
Quang Vũ Bùi
<
Minh Hợp
<
Huy Tuấn Nguyễn
<
Vu Bui
<
Kevin Linh
<
Poet Trung
<
Quỳnh Như
<
Bui Hai Nam Kuty
<
Lê Hiếu
<
La Bang Do
<
Nguyễn Huy Nhớ
<
Ngo Trung Kien
<
Trung Nguyen
<
Khanh Mai Nguyen
<
Van Anh Nguyen
<
Nguyễn Ngọc Hải
<
Dzung Viet Le
<
Nguyễn Bình Dương
<
Phuocnho Truong
<
Nguyen Danhkhoa
<
Điếu Cày
<
Khổng Định
<
Nhi Sam
<
Minh Pham
<
Minh Hợp
<
Trung Minh Nguyễn
<