Phố xá mình yêu, ngày 16/8/2016

Có vẻ hôm nay các thành viên quá bận bịu tranh luận và theo dõi “ảnh cái gương” nên số lượng ảnh dự thi không được cao như mọi ngày. Tuy vậy, mốc 500 ảnh dự thi vẫn đã được vượt qua.

Một điểm nữa các bạn cần lưu ý là không phải tất cả ảnh được tập hợp ở đây đều là ảnh hợp lệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục sàng lọc theo tiêu chuẩn của cuộc thi đối với những ảnh này.

Tai Robert
468 – Tai Robert
Hoaq Pham
469 – Hoaq Pham
Lâm Phan Quốc
470 – Lâm Phan Quốc
Nguyễn Đình Hải
471 – Nguyễn Đình Hải
Trương Sĩ Hải Trình
472 – Trương Sĩ Hải Trình
Tuấn Trương
473 – Tuấn Trương
Quang Vũ Bùi
474 – Quang Vũ Bùi
Nicholas Trần
475 – Nicholas Trần
Tun Nguyen
476 – Tun Nguyen
Quang Vũ Bùi
477 – Quang Vũ Bùi
Minh Hợp
478 – Minh Hợp
Huy Tuấn Nguyễn
479 – Huy Tuấn Nguyễn
Vu Bui
480 – Vu Bui
Kevin Linh
481 – Kevin Linh
Poet Trung
482 – Poet Trung
Quỳnh Như
483 – Quỳnh Như
Bui Hai Nam Kuty
484 – Bui Hai Nam Kuty
Lê Hiếu
485 – Lê Hiếu
La Bang Do
486 – La Bang Do
Nguyễn Huy Nhớ
487 – Nguyễn Huy Nhớ
Ngo Trung Kien
488 – Ngo Trung Kien
Trung Nguyen
489 – Trung Nguyen
Khanh Mai Nguyen
490 – Khanh Mai Nguyen
Van Anh Nguyen
491 – Van Anh Nguyen
Nguyễn Ngọc Hải
492 – Nguyễn Ngọc Hải
Dzung Viet Le
493 – Dzung Viet Le
Nguyễn Bình Dương
494 – Nguyễn Bình Dương
Phuocnho Truong
495 – Phuocnho Truong
Nguyen Danhkhoa
496 – Nguyen Danhkhoa
Điếu Cày
497 – Điếu Cày
Khổng Định
498 – Khổng Định
Nhi Sam
499 – Nhi Sam
Minh Pham
500 – Minh Pham
Minh Hợp
501 – Minh Hợp
Trung Minh Nguyễn
502 – Trung Minh Nguyễn