Phố xá mình yêu, ngày 22/8/2016

Các bạn lưu ý là với ảnh dự thi “Phố xá mình yêu“, ngoài các yêu cầu của thể lệ thì trước tiên vẫn phải là ảnh không vi phạm nội quy của group. Chúng tôi sẽ liên tục sàng lọc các ảnh trên group, ngay cả khi ảnh đã được tổng hợp trên website.

Kien Trung Ta
731 – Kien Trung Ta
Thang-Long Pham
732 – Thang-Long Pham
Thu An Nguyễn
733 – Thu An Nguyễn
Loi Phan
734 – Loi Phan
Khổng Định
735 – Khổng Định
Huỳnh Dũng
736 – Huỳnh Dũng
Ngo Trung Kien
737 – Ngo Trung Kien
Diep Nguyen
738 – Diep Nguyen
Đào Đức
739 – Đào Đức
Huy Phạm
740 – Huy Phạm
Vy Bui
741 – Vy Bui
Lê Khánh Hiệp
742 – Lê Khánh Hiệp
Vy Bui
743 – Vy Bui
Minh Pham
744 – Minh Pham
Duy Hưng
745 – Duy Hưng
Trung Anh
746 – Trung Anh
Leon Lee
747 – Leon Lee
Sơn Tùng Đinh
748 – Sơn Tùng Đinh
Nguyễn Huy
749 – Nguyễn Huy
Lâm Phan Quốc
750 – Lâm Phan Quốc
Bé Khỏe Bé Trâu
751 – Bé Khỏe Bé Trâu
Vuong Khai
752 – Vuong Khai
Nguyen Binh
753 – Nguyen Binh
Nguyen Tan Qua
754 – Nguyen Tan Qua
Điếu Cày
755 – Điếu Cày
Duong Le
756 – Duong Le
Bảo Nguyễn
757 – Bảo Nguyễn
Tấn Điểu
758 – Tấn Điểu
Tran Xuan Minh
759 – Tran Xuan Minh
Nguyễn Tiến Thành
760 – Nguyễn Tiến Thành
Đào Đức
761 – Đào Đức
Xuan DuongVan
762 – Xuan DuongVan
Nguyễn Viết Cường
763 – Nguyễn Viết Cường
Trần Đình Thắng
764 – Trần Đình Thắng
Nguyễn Minh Tùng
765 – Nguyễn Minh Tùng
Minh Pham
766 – Minh Pham
Lê Khánh Hiệp
767 – Lê Khánh Hiệp