Phố xá mình yêu, ngày 23/8/2016

Thêm một ngày thi “Phố xá mình yêu” với những bức ảnh ấn tượng từ các thành viên của nhóm Vietnam Street Photography.

Cuộc thi sẽ dừng nhận bài sau ngày 30/8, mời các bạn xem thể lệ cuộc thi và gửi ảnh tham gia.

Hung Huynh
768 – Hung Huynh
Chã Ngô
769 – Chã Ngô
Nguyễn Thị Phương Anh
770 – Nguyễn Thị Phương Anh
Thanh Tuấn
771 – Thanh Tuấn
Nguyên Nguyễn
772 – Nguyên Nguyễn
Nguyễn Nam Long
773 – Nguyễn Nam Long
Joseph Tuan Pham
774 – Joseph Tuan Pham
Thanh Dat
775 – Thanh Dat
Bao Vu
776 – Bao Vu
Nguyễn Văn Tín
777 – Nguyễn Văn Tín
Nguyễn Văn Tín
778 – Nguyễn Văn Tín
Nguyễn Văn Tín
779 – Nguyễn Văn Tín
Lê Quân
780 – Lê Quân
Loi Phan
781 – Loi Phan
Lâm Phan Quốc
782 – Lâm Phan Quốc
Thu An Nguyễn
783 – Thu An Nguyễn
Hoang Gia Trang
784 – Hoang Gia Trang
Tin
785 – Tin
Đào Đức
786 – Đào Đức
Nguyen Canh Tung
787 – Nguyen Canh Tung
Tun Nguyen
788 – Tun Nguyen
Nguyen Gia Phong
789 – Nguyen Gia Phong
Hoàng Nam
790 – Hoàng Nam
Tuấn Trương
791 – Tuấn Trương
Huy Phạm
792 – Huy Phạm

793 – Ảnh lưu niệm

Nguyễn Viết Cường
794 – Nguyễn Viết Cường
Quý Trần
795 – Quý Trần
Nguyen Danhkhoa
796 – Nguyen Danhkhoa
Trung Nguyen
797 – Trung Nguyen
Bảo Nguyễn
798 – Bảo Nguyễn
Anh Vũ Nguyễn
799 – Anh Vũ Nguyễn
Lâm Bo
800 – Lâm Bo
Sơn Tùng Đinh
801 – Sơn Tùng Đinh
Lê Văn Thắng
802 – Lê Văn Thắng
Đào Đức
803 – Đào Đức
Hoàng Phạm
804 – Hoàng Phạm
Gabi Pham
805 – Gabi Pham
Anh Khoa Phạm Võ
806 – Anh Khoa Phạm Võ
Phú Khang
807 – Phú Khang
Cơ Nguyễn Đức Kiến
808 – Cơ Nguyễn Đức Kiến
Cơ Nguyễn Đức Kiến
809 – Cơ Nguyễn Đức Kiến
Duy Khang Huỳnh
810 – Duy Khang Huỳnh
Dung Hoang
811 – Dung Hoang
Nguyen Tran Hung
812 – Nguyen Tran Hung
Thanh Quế Trần
813 – Thanh Quế Trần
Nguyen Tran Hung
814 – Nguyen Tran Hung
Đỗ Tuấn Vũ
815 – Đỗ Tuấn Vũ
Minh Tuan Hoang
816 – Minh Tuan Hoang
Dương Nguyễn
817 – Dương Nguyễn
Hà Thanh Trúc
818 – Hà Thanh Trúc
Phan Hữu Lập
819 – Phan Hữu Lập
Kien Trung Ta
820 – Kien Trung Ta
Thắng Nguyễn Tử
821 – Thắng Nguyễn Tử
Trần Quang Nghĩa
822 – Trần Quang Nghĩa
Minh Hợp
823 – Minh Hợp