Phố xá mình yêu, ngày 24/8/2016

Ban tổ chức cuộc thi “Phố xá mình yêu” vẫn tiếp tục nhận được email gửi ảnh dự thi nhưng có nhiều bạn chỉ gửi email mà không đăng lên nhóm Vietnam Street Photography. Như vậy là không hợp lệ.

Thời gian nhận ảnh dự thi không còn nhiều, hạn cuối là 30/8. Rất mong các bạn xem kĩ thể lệ cuộc thi trước khi gửi ảnh.

Loi Phan
<
Michael Hau
<
Thu An Nguyễn
<
Bao Vu
<
Tuấn Trương
<

829 – Ảnh lưu niệm

830 – Ảnh lưu niệm

Bắpsú Súlơ
<
Bui Hai Nam Kuty
<
Hoan Dang
<
Nguyen Huu Thang
<
Đào Đức
<
Nguyen Tran Hung
<
Tran Khang
<
Phan Hữu Lập
<
Duong Nghiem
<
Umar Raza
<
Nguyễn Viết Cường
<
Nguyễn Viết Cường
<
Minh Nguyễn
<
Long Ho
<
Khanh Mai Nguyen
<
Tun Nguyen
<
Thưởng Poly
<
Huong Tan Phong
<
Lê Văn Thắng
<
Huỳnh Duy
<
Sơn Nguyễn
<
Sơn Tùng Đinh
<
Nguyễn Viết Cường
<
Nguyễn Văn Đạo
<
Trần Quang Nghĩa
<
Thưởng Poly
<
Huỳnh Dũng
<
Tuấn Việt Đào
<
Việt Phan
<
Việt Phan
<
Quang Hưng
<
Thi Phạm
<
Thắng Ngọc Phạm
<
Bảo Nguyễn
<