Phố xá mình yêu, ngày 24/8/2016

Ban tổ chức cuộc thi “Phố xá mình yêu” vẫn tiếp tục nhận được email gửi ảnh dự thi nhưng có nhiều bạn chỉ gửi email mà không đăng lên nhóm Vietnam Street Photography. Như vậy là không hợp lệ.

Thời gian nhận ảnh dự thi không còn nhiều, hạn cuối là 30/8. Rất mong các bạn xem kĩ thể lệ cuộc thi trước khi gửi ảnh.

Loi Phan
824 – Loi Phan
Michael Hau
825 – Michael Hau
Thu An Nguyễn
826 – Thu An Nguyễn
Bao Vu
827 – Bao Vu
Tuấn Trương
828 – Tuấn Trương

829 – Ảnh lưu niệm

830 – Ảnh lưu niệm

Bắpsú Súlơ
831 – Bắpsú Súlơ
Bui Hai Nam Kuty
832 – Bui Hai Nam Kuty
Hoan Dang
833 – Hoan Dang
Nguyen Huu Thang
834 – Nguyen Huu Thang
Đào Đức
835 – Đào Đức
Nguyen Tran Hung
836 – Nguyen Tran Hung
Tran Khang
837 – Tran Khang
Phan Hữu Lập
838 – Phan Hữu Lập
Duong Nghiem
839 – Duong Nghiem
Umar Raza
840 – Umar Raza
Nguyễn Viết Cường
841 – Nguyễn Viết Cường
Nguyễn Viết Cường
842 – Nguyễn Viết Cường
Minh Nguyễn
843 – Minh Nguyễn
Long Ho
844 – Long Ho
Khanh Mai Nguyen
845 – Khanh Mai Nguyen
Tun Nguyen
846 – Tun Nguyen
Thưởng Poly
847 – Thưởng Poly
Huong Tan Phong
848 – Huong Tan Phong
Lê Văn Thắng
849 – Lê Văn Thắng
Huỳnh Duy
850 – Huỳnh Duy
Sơn Nguyễn
851 – Sơn Nguyễn
Sơn Tùng Đinh
852 – Sơn Tùng Đinh
Nguyễn Viết Cường
853 – Nguyễn Viết Cường
Nguyễn Văn Đạo
854 – Nguyễn Văn Đạo
Trần Quang Nghĩa
855 – Trần Quang Nghĩa
Thưởng Poly
856 – Thưởng Poly
Huỳnh Dũng
857 – Huỳnh Dũng
Tuấn Việt Đào
858 – Tuấn Việt Đào
Việt Phan
859 – Việt Phan
Việt Phan
860 – Việt Phan
Quang Hưng
861 – Quang Hưng
Thi Phạm
862 – Thi Phạm
Thắng Ngọc Phạm
863 – Thắng Ngọc Phạm
Bảo Nguyễn
864 – Bảo Nguyễn