Phố xá mình yêu, ngày 25/8/2016

Cuộc thi ảnh “Phố xá mình yêu” đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhưng cơ hội giành giải nhất vẫn còn cho cả những bức ảnh chưa được chụp.

Minh Pham
865 – Minh Pham
Nguyen Tran Hung
866 – Nguyen Tran Hung
Vũ Thịnh
867 – Vũ Thịnh
Bảo Nguyễn
868 – Bảo Nguyễn
Nguyễn Nam
869 – Nguyễn Nam
Trung Nguyen
870 – Trung Nguyen
Thu An Nguyễn
871 – Thu An Nguyễn
Nguyen Huu Thang
872 – Nguyen Huu Thang
Nguyễn Nam Long
873 – Nguyễn Nam Long
Thưởng Poly
874 – Thưởng Poly

875 – 878: Ảnh không hợp lệ

Duong Tran
879 – Duong Tran
Vo Thi
880 – Vo Thi
Anh Ngọc Đoàn
881 – Anh Ngọc Đoàn
Đỗ Trung
882 – Đỗ Trung
Đỗ Trung
883 – Đỗ Trung
Thưởng Poly
884 – Thưởng Poly
Đào Đức
885 – Đào Đức
Thưởng Poly
886 – Thưởng Poly
Do Duc Huynh
887 – Do Duc Huynh
Nguyễn Nam Long
888 – Nguyễn Nam Long
Văng Minh Khoa
889 – Văng Minh Khoa
Tran Khang
890 – Tran Khang
Đức Nguyễn
891 – Đức Nguyễn
Khanh Mai Nguyen
892 – Khanh Mai Nguyen
Duy Hưng
893 – Duy Hưng
Nguyễn Đức Anh
894 – Nguyễn Đức Anh
Trương Sĩ Hải Trình
895 – Trương Sĩ Hải Trình
Thưởng Poly
896 – Thưởng Poly
Đào Đức
897 – Đào Đức
Tấn Ngọc
898 – Tấn Ngọc
Duy Hưng
899 – Duy Hưng
Trung Nguyen
900 – Trung Nguyen
Tran Khang
901 – Tran Khang
Le Hong Long
902 – Le Hong Long
Duc Vu
903 – Duc Vu
Sơn Tùng Đinh
904 – Sơn Tùng Đinh
Huy Quoc Le
905 – Huy Quoc Le
Phong Tran
906 – Phong Tran
Sự Kiện Sơn Tây
907 – Sự Kiện Sơn Tây
Huy Quoc Le
908 – Huy Quoc Le
Thịnh Phạm
909 – Thịnh Phạm
Pham Duc Minh
910 – Pham Duc Minh
Tin
911 – Tin
Le Van Phu
912 – Le Van Phu
Ngô Trung Dũng
913 – Ngô Trung Dũng
Tai Robert
914 – Tai Robert
Quang Hưng
915 – Quang Hưng
Ngô Trung Dũng
916 – Ngô Trung Dũng
Da Bèo
917 – Da Bèo
Hoang Dao
918 – Hoang Dao
Khanh Mai Nguyen
919 – Khanh Mai Nguyen
Huỳnh Dũng
920 – Huỳnh Dũng

921 – Ảnh phong cảnh