Phố xá mình yêu, ngày 9-10/8/2016

Tổng hợp các ảnh tham gia cuộc thi ảnh “Phố xá mình yêu” trong hai ngày 09 và 10 tháng 8 năm 2016.

Minh Phạm
1a – Minh Pham
Bống Bang Phan Thị
1b – Bống Bang Phan Thị
Tài Trần
2 – Tài Trần
Thanh Tuấn
3 – Thanh Tuấn
Thang Nguyen
4 – Thang Nguyen
Trương Sĩ Hải Trình
5 – Trương Sĩ Hải Trình

6 – Ảnh đã bị xoá: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1042803819101658&set=g.417087584969076&type=1&theater

Hanh Pham
7 – Hanh Pham
Dương Phú Hải
8 – Dương Phú Hải
Vu DinhDai
9 – Vu DinhDai
Duy Khánh Lê
10 – Duy Khánh Lê
Duy Khánh Lê
11 – Duy Khánh Lê
Đức Hùng Nguyễn
12 – Đức Hùng Nguyễn
Thanh Tuấn
13 – Thanh Tuấn
Nguyễn Hoàng Giang Sơn
14 – Nguyễn Hoàng Giang Sơn
Tran Viet Phuong
15 – Tran Viet Phuong
Đoàn X. Sơn
16 – Đoàn X. Sơn
Bống Bang Phan Thị
17 – Bống Bang Phan Thị
Stork Castig
18 – Stork Castig
Võ Kiều Tuấn
19 – Võ Kiều Tuấn
Thịnh Trần
20 – Thịnh Trần
Hoàng Tú
21 – Hoàng Tú
Bùi Quang Minh
22 – Bùi Quang Minh
Duy Khánh Lê
23 – Duy Khánh Lê
Bảo Khánh Nguyễn
24 – Bảo Khánh Nguyễn
Lê Minh Đạt
25 – Lê Minh Đạt
Tuấn Trương
26 – Tuấn Trương
Le Hong Long
27 – Le Hong Long
Nguyễn Anh Mai
28 – Nguyễn Anh Mai
Hiếu Sky
29 – Hiếu Sky
Nguyễn Kiều Nga
30 – Nguyễn Kiều Nga
Nguyen Hoai Bao
31 – Nguyen Hoai Bao
Duong Pham
32 – Duong Pham
Pham Quoc Thai Nguyen
33 – Pham Quoc Thai Nguyen
Vu Bui
34 – Vu Bui
Minhtu Dang
35 – Minhtu Dang
Đỗ Vũ
36 – Đỗ Vũ
Võ Thịnh QNa
37 – Võ Thịnh QNa
Tuan Le
38 – Tuan Le
Dao Quang Tuyen
39 – Dao Quang Tuyen
Hiếu Sky
40 – Hiếu Sky
Nguyen Thu Hoai
41 – Nguyen Thu Hoai
Mai Ta Thanh Long
42 – Mai Ta Thanh Long
Minhtu Dang
43 – Minhtu Dang
Hử Ương
44 – Hử Ương
Hiếu Trương Minh
45 – Hiếu Trương Minh
Quân Lê
46 – Quân Lê
Hoàng Mộng
47 – Hoàng Mộng
Lê Khánh Hiệp
48 – Lê Khánh Hiệp
Nguyễn Quốc Dũng
49 – Nguyễn Quốc Dũng
Ngo Linh Trang Tang
50 – Ngo Linh Trang Tang
Duong Pham
51 – Duong Pham
Phan Minh
52 – Phan Minh
Lê Phương
53 – Lê Phương
Hop Nguyenvan
54 – Hop Nguyenvan
Ming Huynh
55 – Ming Huynh
Alexander Vova
56 – Alexander Vova
Quỳnh Anh
57 – Quỳnh Anh
Lê Trung Hiếu
58 – Lê Trung Hiếu
Phạm Thanh Tùng
59 – Phạm Thanh Tùng
Tuấn Anh Nguyễn
60 – Tuấn Anh Nguyễn
Nguyễn Thành Nam
61 – Nguyễn Thành Nam
Khôi Quang Hồ
62 – Khôi Quang Hồ
Triều Vỹ
63 – Triều Vỹ
Lê Minh Tuấn
64 – Lê Minh Tuấn
Nhan Nguyen
65 – Nhan Nguyen
Lê Minh Tuấn
66 – Lê Minh Tuấn
Nguyễn Thanh Huế
67 – Nguyễn Thanh Huế
Nguyễn Minh Minh
68 – Nguyễn Minh Minh
Bảo Nguyễn
69 – Bảo Nguyễn
Chi Cindy
70 – Chi Cindy
Khai Pham
71 – Khai Pham
Chi Cindy
72 – Chi Cindy
Hoàng Nam
73 – Hoàng Nam
Khai Pham
74 – Khai Pham
Stork Castig
75 – Stork Castig
Khai Pham
76 – Khai Pham
Minh Pham
77 – Minh Pham
Đỗ Hải
78 – Đỗ Hải
Khổng Hoàng Giang
79 – Khổng Hoàng Giang
Phung Tuan
80 – Phung Tuan
Phung Tuan
81 – Phung Tuan
Pham Minh Thang
82 – Pham Minh Thang
Chi Thanh Tran
83 – Chi Thanh Tran