Phố xá nghìn like

Cuộc thi “Phố xá mình yêu” đang dần lộ diện những cao thủ trong giai đoạn nước rút. Dù tiêu chí đánh giá tác phẩm dự thi ở giai đoạn này không phải dựa theo số like, nhưng đây lại là điều mà nhiều bạn quan tâm.

Ban tổ chức cuộc thi đưa ra thống kê (vui) 15 ảnh có số like nhiều nhất, tính đến 16h35 ngày 26/8/2016.